Les 6 raons de la Qualitat

1   2   3   4   5   6

 

 
 
Productes de Qualitat

Vicente Peris té com objectiu oferir la màxima qualitat sense deixar de banda el conreu responsable. Per tot això, hem apostat per certificar part de la nostra producció mitjançant un organisme internacional que vigila el desenvolupament dels nostres productes i el procés de comercialització amb el qual fem arribar els productes als nostres clients.
 
D’aquesta manera, aconseguim conrear els productes que presenten les millors propietats organolèptiques, assegurar un maneig adequat i sostenible dels nostres conreus, minimitzar-ne l’ús d’inputs químics, respectar al màxim, la biodiversitat present a l’entorn i assegurar-ne un procés responsable en la seguretat i salut dels nostres treballadors.
 

botonglobalgap botoncaecv botonsedex

 
 

 

 

Garantint-ne
la seguretat alimentària

Vicente Peris vol, a més d’assegurar la qualitat del producte des de l’origen, , garantir la seguretat alimentària dels nostres productes en tot el procés fins al consumidor, Per això, hem apostat per certificar les nostres instal·lacions mitjançant un organisme privat internacional: IFS Nivell Alt.
 
La traçabilitat dels nostres productes està informatitzada, el que ens permet ràpidament conéixer el seu històric, la ubicació i la trajectòria dels productes o lots de productes al llarg de la cadena de subministraments en qualsevol moment.
 
Els productes que produïm i/o comercialitzem no són organismes genèticament modificats (No OGM), es disposa dels seus corresponents quaderns de camp validats per tècnics i dels controls analítics sistemàtics de tots els nostres productes per laboratori acreditat.

IFSbutton  MicrosoftDynamicsbutton  ENACbutton

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

Un control exhaustiu del cap a la fi

Per garantir un producte segur per al consum que conserve totes les seues propietats, Vicente Peris realitza un control exhaustiu de tots els processos, des de la recol·lecció, passant per la selecció, fins arribar a l’envasament i la distribució. Apostem per la millora continudada de les nostres instal·lacions (Registre Sanitari/Registre Industrial), la vigilància dels punts crítics del procés mitjançant estudis de control, contaminació superficial, ús exclussiu d’aigua potable, anàlisis de l’aigua, control de plagues… així como aquells elements que intervenen en la confecció (Acreditació Norma Comercialització Europea, Làser…) per a assegurar la sanitat dels nostres productes durant tot el procés fins al consumidor.

Generalitatbutton Omniumbutton  ENACbuttonBureaubutton  Macsabutton

 

 

 

Valorem les persones

La llarga trajectòria de Vicente Peris‘ en el sector agroalimentari, així com la importància que vàrem donar a la formació continuada, tant externa com interna, fan possible que el nostre personal dispose d’una gran experiència i professionalitat que queda patent en els nostres productes.
 
Vetllar pel respecte, la salut i la seguretat laboral són objectius claus que es fomenten dia a dia en la nostra empresa i que possibiliten que el nostre personal siga moltes vegades referent per a la resta del sector.
 
UniondeMutuasbutton Unimatbutton

 

 

 
 
Respectem
el medi ambient

A Vicente Peris som conscients de la importància que té la conservació del medi ambient per al benestar social.
 
Per tant, complim els objectius encaminats a reduir l’impacte de la nostra activitat i vetllem per la sostenibilitat mediambiental, seguint una política que assegura un ús racional de l’aigua, dels residus generats gestionats per gestors autoritzats (olis, focus, ferros, tintes, impressores…), el reciclatge de la fusta, plàstic, cartró, envasos i etiquetes, i una correcta gestió dels residus orgànics com a font d’aliment per al sector ramader.
 
ECOEMBESbuttonVizmonbutton    SonsofRamonTorresbutton    Ruizbutton

 

 

Compromesos amb el bé social

La salut i el benestar són valors que s’exigeixen i fomenten cada dia Vicente Peris. La promoció d’hàbits saludables com l’esport o el consum de fruites i hortalisses, la regularització de l’ocupació, la no discriminació per sexe o origen i la col·laboració amb els diferents organismes, per destinar part de la nostra producció a l’alimentació dels més desfavorits, són, entre d’altres, pràctiques què ajuden a millorar alguns problemes que trobem avui a la nostra societat.
 
Qualitybankbutton    5ADAYbutton

 

 

Back