Innovació exclusiva en

IV Gama

Els productes de IV gamma ja són el futur del consum modern. PERIS és l’única marca europea que presenta productes com el Meló Pell de Gripau, Meló Galia, Síndria, Carbassa i garrofó valencià en envasos amb atmosfera protectora. Sense trencar la cadena de fred aconseguim una qualitat estable i higiènica, amb una vida útil de fins a 10 dies depenent del producte. Les característiques organolèptiques es mantenen perfectes i els diferents formats de producte s’adapten les diferents realitats i apetències del consumidor europeu.
Benvingut a la gran revolució de PERIS.

Peris dolce melon
Mitja peça

Temperatura +1º a + 4º
Pes 1,1 a 1,3 Kg.
Caducitat 10/12 dies
des de la data d’envasament

Peris dolce sandia
Cuart de peça

Temperatura +1º a + 4º
Pes 1 a 1,3 Kg.
Caducitat 8 dies
des de la data d’envasament

Peris Pinya
Mitja peça

Temperatura +1º a + 4º
Pes 1,1 a 1,3 Kg.
Caducitat 10 dies
des de la data d’envasament

Peris Melón Galia
Mitja peça

Temperatura +1º a + 4º
Pes 1,1 a 1,3 Kg.
Caducitat 10 dies
des de la data d’envasament

Peris dolce melon
trossejat

Temperatura +1º a + 4º
Pes segons format
Caducitat 10/12 dies
des de la data d’envasament

Peris dolce sandia
trossejada

Temperatura +1º a + 4º
Pes segons format
Caducitat 8 dies
des de la data d’envasament

Peris Mandarina
en gallons

Temperatura +1º a + 4º
Pes segons format
Caducitat 8 dies
des de la data d’envasament

Peris Taronja
trossejada

Temperatura +1º a + 4º
Pes segons format
Caducitat 6 dies
des de la data d’envasament

Peris Pinya
trossejada

Temperatura +1º a + 4º
Pes segons format
Caducitat 10 dies
des de la data d’envasament

Peris Mangrana
en grans

Temperatura +1º a + 4º
Pes segons format
Caducitat 8 dies
des de la data d’envasament

Peris Carabassa
trossejada

Temperatura +1º a + 4º
Pes 1,1 a 1,3 Kg.
Caducitat 15 dies
des de la data d’envasament

Peris Pèsols
frescs

Temperatura +1º a + 4º
Pes segons format
Caducitat 8 dies
des de la data d’envasament

Peris Fabes
baby

Temperatura +1º a + 4º
Pes segons format
Caducitat 6 dies
des de la data d’envasament

volver