Meló PERIS

Les peces que Vicente Peris selecciona es conreen triant les millors terres i aigües per experts agricultors amb els mètodes tradicionals, pol·linitzant amb abelles i respectant al màxim el medi ambient. Els observadors de Vicente Peris supervisen en els primers estats dels cultius per mantenir un seguiment constant i poder preveure el destí de les fruites atenent a la demanda dels clients. La recol·lecció es duu a terme quan els melons estan en el punt òptim de maduresa i sucre. Es tracten i traslladen amb cura, seguit d’una rigorosa i exhaustiva selecció, etiquetant amb les marques de Vicente Peris aquelles que realment ho mereixen.

Marques

melonperisgold

Peris dolce melon
Gold Quality

Envàs
50x40x19
Calibre 4 – 5 peces
Brix 13º

.

melonperis

Peris dolce melon
Premium

Envàs
50x40x19 / 60x40x19
Calibre 4–5–6 / 5-6–7 peces
Brix 10-12º

.

melonperisbodega

Melón bodega
Peris

Envàs
50x40x19
Calibre 4 – 5 peces
Brix 13º

IV Gama

melonmediapieza

Peris dolce melon
Mitja peça

Temp. +1º a + 4º
Pes 1,1 a 1,3 Kg.
Caducitat 10 dies
des de la data d’envasament

.

melontroceado

Peris dolce melon
trossejat

Temp. +1º a + 4º
Pes segons format
Caducitat 10 dies
des de la data d’envasament

.

melongalia

Peris Melón Galia
Mitja peça

Temp. +1º a + 4º
Pes 1,1 a 1,3 Kg.
Caducitat 10 dies
des de la data d’envasament

Calendari

calmelon